تقویم آموزشی

 

تقویم دوره آموزشی جامع بورس، شروع دوره ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

 

 

 

*******************************************************************************************************************************

تقویم دوره آموزشی جامع بورس، شروع دوره ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

 

 

*******************************************************************************************************************************

تقویم دوره آموزشی جامع بورس، شروع دوره ۲۴ تیر ۱۳۹۸

 

درباره ما :

مجتمع آموزشی آزاد سرآمد در سال ۱۳۹۴ توسط مهندس حمیدرضا خاتمی تاسیس شده است. مدیریت مجتمع آموزشی آزاد سرآمد به عهده مهندس علی محرمی و مهندس مهسا زنده‌دل می‌باشد.