عرضه اولیه #آبادا

عرضه اولیه #آبادا

آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #تولید_نیروی_برق_آبادان نماد: #آبادا  حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 200 سهم  دامنه قیمت: 14700 تا 15500 ریال  زمان: چهارشنبه 1399/05/01 باروش بوک بیلدینگ