آموزش فیلتر نویسی قسمت یازدهم : الگوی تیک صعودی

آموزش فیلتر نویسی قسمت یازدهم : الگوی تیک صعودی

سرآمدی‌های عزیز سلام همواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین…

 آموزش فیلتر نویسی قسمت نهم : حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا

آموزش فیلتر نویسی قسمت نهم : حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا

سرآمدی‌­های عزیز سلام همواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین‌، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین…

 آموزش فیلتر نویسی قسمت هشتم : قدرت خریدار

آموزش فیلتر نویسی قسمت هشتم : قدرت خریدار

سرآمدی‌های عزیز سلام همواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روشهای تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین…

 آموزش فیلتر نویسی قسمت هفتم : قدرت خریدار

آموزش فیلتر نویسی قسمت هفتم : قدرت خریدار

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش…

 آموزش فیلتر نویسی قسمت ششم : قیمت مثبت تثبیت شده ، صف خرید نشده

آموزش فیلتر نویسی قسمت ششم : قیمت مثبت تثبیت شده ، صف خرید نشده

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش…

 آموزش فیلتر نویسی قسمت پنجم : افزایش چشمگیر معملات

آموزش فیلتر نویسی قسمت پنجم : افزایش چشمگیر معملات

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش…

 آموزش فیلتر نویسی قسمت چهارم

آموزش فیلتر نویسی قسمت چهارم

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روشهای تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش…

 آموزش فیلتر نویسی قسمت سوم

آموزش فیلتر نویسی قسمت سوم

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روشهای تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین…

 آموزش فیلتر نویسی قسمت دوم

آموزش فیلتر نویسی قسمت دوم

به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روشهای تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم یاد بگیرید. برای سرمایهگذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید.…

 قسمت اول آموزش فیلتر نویسی :مزایای و معایب استفاده از فیلترنویسی در بورس

قسمت اول آموزش فیلتر نویسی :مزایای و معایب استفاده از فیلترنویسی در بورس

سرآمدی‌های عزیز سلامفیلتر نویسی ابزاری است که به این نوع از تقاضای معامله‌گران پاسخ میدهد و اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و ارائه میدهد. در واقع فیلتر، غربالگری سهم مناسب، براساس دستور است. شرکت مدیریت فناوری…