آموزش فیلتر نویسی قسمت یازدهم : الگوی تیک صعودی

سرآمدی‌های عزیز سلام همواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید. برای شروع آموزش امروز وارد … ادامه مطلب آموزش ...

آموزش فیلتر نویسی قسمت نهم : حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا

سرآمدی‌­های عزیز سلام همواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین‌، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید. برای شروع آموزش امروز وارد … ادامه مطلب آموزش ...

آموزش فیلتر نویسی قسمت هشتم : قدرت خریدار

سرآمدی‌های عزیز سلام همواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روشهای تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید.برای شروع آموزش امروز وارد وبسایت … ادامه مطلب آموزش ...

آموزش فیلتر نویسی قسمت هفتم : قدرت خریدار

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید.برای شروع آموزش امروز وارد وبسایت مدیریت … ادامه مطلب آموزش ...

آموزش فیلتر نویسی قسمت ششم : قیمت مثبت تثبیت شده ، صف خرید نشده

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید.برای شروع آموزش امروز وارد وبسایت مدیریت … ادامه مطلب آموزش ...

آموزش فیلتر نویسی قسمت پنجم : افزایش چشمگیر معملات

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روش‌های تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید.برای شروع آموزش امروز وارد وبسایت مدیریت … ادامه مطلب آموزش ...

آموزش فیلتر نویسی قسمت چهارم

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روشهای تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید.برای شروع آموزش امروز وارد وبسایت مدیریت … ادامه مطلب آموزش ...

آموزش فیلتر نویسی قسمت سوم

سرآمدی‌های عزیز سلامهمواره توصیه ما به شما این است که به یاد داشته باشید در کنار فیلتر نویسی سایر روشهای تحلیلی مثل روش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادین، تابلوخوانی را هم بیاموزید. برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس بهتر است چندین روش را با هم انجام دهید تا نتیجه بهتری بگیرید. برای شروع آموزش امروز وارد … ادامه مطلب آموزش ...

آموزش فیلتر نویسی قسمت دوم

برای این کار وارد وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com میشویم. در بورس تهران چند هزار شرکت وجود دارند که هر کدامشان از ویژگی‌هایی برخوردارند که میتوانیم با استفاده از فیلتر نویسی مواردی را که میخواهیم برای خودمان فیلتر کنیم تا سهام خاص را بما نشان بدهد برای این کار وارد دیده بان … ادامه مطلب آموزش ...

قسمت اول آموزش فیلتر نویسی :مزایای و معایب استفاده از فیلترنویسی در بورس

سرآمدی‌های عزیز سلامفیلتر نویسی ابزاری است که به این نوع از تقاضای معامله‌گران پاسخ می‌دهد و اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و ارائه می‌دهد. در واقع فیلتر، غربالگری سهم مناسب، براساس دستور است. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار … ادامه مطلب قسمت ...